Dansleiding en bestuursleden

Dansleiding

Palloeters:

Linde Muller

Kinder- en jeugdgroep:

Verantwoordelijke: Charlotte Wiggeleer

Patatjes: Charlotte Wiggeleer

Petotters: Charlotte Wiggeleer

Pagadders: Linde Muller

Paljaskes: Nicole Nitor

Bestuursleden

Voorzitter: Marc Hendrickx tel.: 0498/20.13.33

Ondervoorzitter: Nancy Van Nunen

Secretaris: Marleen Verhoeven

Penningmeester