Dansleiding en bestuursleden

Dansleiding

Palloeters:

Linde Muller

Bestuursleden

Voorzitter: Marc Hendrickx tel.: 0498/20.13.33

Ondervoorzitter: Nancy Van Nunen

Secretaris: Marleen Verhoeven

Penningmeester: Pieter Hoet