Dansleiding en bestuursleden

Dansleiding

Palloeters:

Linde Muller

Kinder- en jeugdgroep:

Verantwoordelijke: Charlotte Wiggeleer

Linde Muller

Anke Muller

Bestuursleden

Voorzitter: Marc Hendrickx tel.: 0498/20.13.33

Ondervoorzitter: Nancy Van Nunen

Secretaris: Marleen Verhoeven

Penningmeester